Užívání léků se zdaleka netýká jen seniorů

Ačkoliv ti mívají s jejich polykáním zpravidla největší zkušenosti. Ani mladší ročníky by ale pravidla správného zacházení s medikamenty neměly brát na lehkou váhu. Na co byste si měli dávat pozor.Ať už se jedná o léky na předpis nebo volně prodejné, vždy v souvislosti s tím, jak je začnete brát, vyvstávají určité otázky.

Užívání léků se zdaleka netýká jen seniorů

Proto jsme sestavili stručný seznam nejdůležitějších zásad, které byste neměli ignorovat.Jaké informace byste měli sdílet s tím, kdo vám poskytuje zdravotní péči.Informace o alergiích nebo o alergických reakcích na nějaké léky.Užíváte nějaké léky nebo doplňky stravy, včetně těch, které jsou volně prodejné. Lékař či lékárník by měl o všem vědět.Pokud jste těhotná nebo otěhotnění plánujete, podělte se o tuto zprávu s odborníkem. Totéž platí pro případ, že kojíte.Zdravotníka byste měli informovat i o tom, že dodržujete nějakou specifickou dietu, zejména s nízkým obsahem sodíku nebo cukru.

Svěřte se, pokud máte jiné zdravotní problémy než ty, na které vám byl lék předepsán.Informuje odborníka o jakýchkoliv potížích s užíváním léků.Co musíte vědět, abyste léky správně užívali.Upozorňujeme, že se jedná o obecná doporučení. Nezapomeňte zdravotníka požádat o pokyny týkající se konkrétních léků, které máte užívat.Léky užívejte přesně podle pokynů lékaře. Ve stejný čas a po celou délku naordinované léčby.Pečlivě prostudujte příbalový leták. Zkontrolujte možné nežádoucí účinky, varování a bezpečností opatření.

Pokud zaznamenáte jakékoliv vedlejší účinky, neprodleně o tom informujte svého lékaře.Seznamte se s účelem každého předepsaného i volně prodejného léku, včetně doplňku stravy. Zjistěte, jak v těle fungují.Nepřestávejte užívat předepsané léky bez porady se svým ošetřujícím lékařem.Před zahájením užívání jakýchkoliv nových volně prodejných i předepsaných léků celou záležitost konzultujte s lékařem.

Zeptejte se svého lékaře, zda není nutné

Abyste nosili lékařskou identifikaci pro typ léků, které užíváte. Týká se to například Warfarinu nebo inzulínu. Lékařská identifikace je nutná pro případ, že byste potřebovali okamžité lékařské vyšetření.Můžete léky brát na lačno.Můžete je rozlomit nebo rozdrtit.Pečlivě prostudujte příbalový leták a informace o správném užívání. Některé léky je nutné brát s jídlem či nápojem, jiné byste měli vzít na lačný žaludek.Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, zda existují nějaké potraviny, kterým byste se během užívání léků měli vyhýbat.

Zeptejte se svého lékaře, zda není nutné

Pokud léky užíváte s vodou, vypijte celou čtvrtlitrovou sklenici. Léky je nutné pořádně zapít. Nedostatek vody může způsobit jednak podráždění v krku, jednak může léčivům zabránit ve správném působení.Ve většině případů se vylučuje užívání léků s požíváním alkoholu. Informujte se u svého lékaře na specifické lékové interakce, případně požádejte lékárníka o další informace.Před spolknutím léky nerozbíjejte, nedrťte ani nežvýkejte, pokud k tomu nebudete vyzváni.Neužívejte jiné dávky léku, než jak máte předepsáno lékařem či lékárníkem nebo než je uvedeno v příbalovém letáku.Kdy byste měli léky užívat.

Snažte se léky užívat každý den ve stejnou dobu. Abyste dosáhli kýženého účinku a zmírnili riziko možných vedlejších účinků, dbejte při užívání pokynů lékaře či lékárníka.Nepanikařte, pokud jste si zapomněli vzít lék. Vezměte jej, jakmile si na to vzpomenete. Pokud je již téměř čas užít další dávku, přeskočte tu vynechanou a vraťte se do pravidelného režimu. Rozhodně neužívejte dvě dávky, abyste tu vynechanou nahradili. Nahlédněte do příbalového letáku a zjistěte, co pro takové případy radí výrobce.